Utemiljö & växtlighet

UTEMILJÖ


CIMG4485


 

Medlemmarna på Djingis ansvarar själva för skötsel och underhåll av gårdarna. Det innebär att alla bör delta i gemensamma gårdsstädningar eller på annat sätt bidra till att gårdarna hålls i gott och välstädat skick.
Uteplatserna är mark som ägs av föreningen och får disponeras av de boende. Det innebär bland annat att man inte får bygga på uteplatsen utan styrelsens tillstånd och att uteplatserna ska hållas i gott skick.

Växtlighet på uteplatserna ska beskäras så att inte fasaderna skadas och så att det går lätt att komma fram på allmän mark. Boende får inte sätta upp spaljéer, parabolantenner eller annat som skruvas i fasaden utan styrelsens tillstånd.
Uteplatserna får inte användas som förvaring för skräp. Styrelsen har rätt att besluta om städning och röjning av uteplatser på de boendes bekostnad.

De staket och pergolor som är föreningens får ej tas ner, byggas om eller målas hur som helst. Fråga alltid styrelsen om du är osäker på vad som gäller.

Om uteplatsen på baksidan är gräsbevuxen så klipper föreningen gräset. Har träd eller buskar planterats där får den boende själv ta hand om skötseln.

IMG_6468

 

VÄXTLIGHET


Blommor och låga växter kan man plantera efter eget önskemål i egna rabatter på fram- och baksidan.

Växter som är högväxta och/eller som klättrar får inte ligga mot fasaderna, de får inte heller ta sig in under panelen på fasaden. Det måste finnas ca en halvmeter mellan fasaden och växtligheten.
Spaljé, pergola och liknande konstruktioner får inte fästas direkt mot fasaden och kräver alltid styrelsens tillstånd för att få sättas upp.

Spaljéer, buskar och liknande får inte sättas upp så att gräsklipparna hindras från att klippa gräset på baksidan av husen.
Fristående spaljéer får inte vara högre än 1,8 meter höga (regleras av kommunen).

Ingenting får planteras utanför den egna uteplatsen eller det område som hör till varje lägenhet (fråga styrelsen om exakta mått för just din lägenhet). Grenar från träd och höga buskar får inte ligga mot fasaden eller taken på husen.

 

Fasad 2

Anledningen till att dessa regler finns är främst för att inte fasaderna ska skadas. Växter som ligger mot (eller tar sig bakom) fasaden ökar fuktigheten. Att spika eller skruva i fasaderna ökar risken för att fukten ska ta sig genom. Detta gör i sin tur att behovet av, och kostnaderna för, underhåll ökar mycket.

Det är i första hand de boendes ansvar att se till att växterna inte ligger mot fasaden. Föreningen gör årliga genomgångar av gårdarnas växtlighet och de lägenheter som bedöms ha åtgärdsbehov informeras. Om man inte vill eller kan åtgärda själv gör föreningens trädgårdsentreprenör det.

Har man träd och/eller stora buskar som ligger mot fasad, tak eller som man upplever som störande, exempelvis beroende på att de skuggar eller skräpar ner mycket, kontakta styrelsen eller vicevärden.

 

TRÄD


Djingis är känt för sin gröna lummighet och träden är till glädje för många: människor, fåglar, katter och inte minst alla insekter. Många av våra träd planterades när området byggdes i början av 1970-talet och många har tillkommit sedan dess.

För att få plantera träd krävs styrelsens tillstånd och trädet får inte sättas närmare fasaden än 3 meter.

Läs mer om hur föreningen arbetar med tillsyn och skötsel av träden.

 

VATTNA MED REGNVATTEN


regntunnaliten
Vill du ta vara på regnvatten för att vattna rabatterna med det? Då kan man sätta en utkastare på stupröret och låta vattnet samlas i en tunna. Du får köpa tunnan själv, men föreningen står för installation, för boende får INTE greja med stuprören. Köp en 100- eller 200-literstunna från Greenline (finns på flera byggvaruhus eller via grossist).

Kontakta vicevärden när du har köpt tunna, för att boka tid för installation.

 

PARKSLIDE


parkslide2
Länsstyrelsen klassar växten parkslide som invasiv och styrelsen på Djingis Khan har bestämt att vi ska bekämpa den.

Läs mer om parkslide.

 

PÅ GÅRDEN


De boende på gården bestämmer tillsammans över hur de vill att gården ska se ut och betalar själva för det: planterande av blommor eller byggande av utemöbler med mera. Det är viktigt för grannsämjans skull att så många som möjligt är överens om större förändringar. Se till att minst 2/3 av de boende är med på beslutet och samla namnteckningar för att styrka det.

Varje gård har en gårdskassa med pengar och den förvaltas av vicevärden.

IMG_6540
Det finns några saker som gårdarna inte får ändra på, och det är sandlådan och gunglådan. Det måste finnas en sandlåda på varje gård, men om gården vill ändra storlek på den måste en ansökan skickas in till styrelsen. Alla gunglådor kommer så småningom att byggas om för att uppfylla säkerhetskraven.