Vägbygge på E22
Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av motorvägen från trafikplats Gastelyckan till trafikplats Lund Norra.

Du kan läsa hela beslutet här.