Växtbeskärning med mera
En inventering av växtligheten runt våra fasader har genomförts. Boende har fått information om vad som behöver åtgärdas och får gärna göra det själva. Med start den 29 oktober kommer Trädgårdsteamet att beskära det som fortfarande behöver beskäras.