Vi får ny vaktmästare
Det är SBC som står för vår fastighetsskötsel och därmed förser oss med vaktmästare.

Baskim kommer att sluta hos oss och från den 31 augusti till den 31 oktober kommer Jivko (som vikarierade här i somras) att vara här som vaktmästare. Under den tiden kommer SBC att anställa en ny vaktmästare och vi räknar med att den personen kommer att börja hos oss den 1 november.