Vi provar träflis
Kan träflis vara ett alternativ till gummimattor eller sand som fallskydd på lekplatserna?

Nu genomför vi ett försök med träflis för att se om barn tycker om att leka och falla i det och om katterna tycker om att bajsa i det. Träflisen kommer att inspekteras varje dag för att se hur det går och efter några veckor kommer resultatet att sammanställas och utvärderas.

Så alla barn och vuxna: Kom till L-gården och känn och titta på träflisen!