Vi ser över uteplatser
Det pågår ett stort projekt i föreningen just nu, där vi ser över de yttre disponibla ytor som hör till varje lägenhet. Vi tittar också på hur stora trädäck som får byggas och hur stora trädäck som har byggts. Vid en försäljning av en lägenhet ska dessa mått justeras så att de följer de regler som gäller. Därför är det viktigt att du inför en försäljning kontaktar styrelsen för att ta reda på om ditt trädäck har rätt mått, eller måste justeras.

Läs mer om försäljning av bostadsrätt.