Använd ringklocka
Nu har vi målade uppmaningar inom vårt område, om att använda ringklocka innan en cyklar förbi någon som befinner sig på gångvägen, för att avisera ankomsten. Vi påminner alla och speciellt alla cyklister om att vårt område är ett gångfartsområde, och således är gångfart den högsta tillåtna hastigheten, även för cyklar, elcyklar, lådcyklar, sparkcyklar, inlines, osv.

Vägarna i bananparken ägs av kommunen och är kombinerade gång och cykelvägar. Vi uppmanar boenden som upplever problem med cyklister som cyklar för fort på dessa att kontakta kommunen.