Bilfritt är barnvänligt
Djingis ska vara ett bilfritt område, och vid ingångarna sitter skyltar som anger Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Ibland måste vi förstås få köra in för att lasta i eller ur något och det gäller även leveranser från företag, eller hantverkare som utför jobb och behöver lasta i eller ur.

Våra gångbanor måste vara tillgängliga inte bara för gångtrafikanter och cyklister utan även för utryckningsfordon, så det är INTE tillåtet att parkera där. Det är inte heller okej att parkera på våra ömtåliga gräsmattor.

Det är beställaren (alltså du som boende eller föreningen) som ansvarar för att informera hantverkare om att de kan få låna beställarens gästparkeringskort för att kunna ställa bilen på parkeringen.