Bilinbrott på Ilion
Natten till tisdag har det varit inbrott i en bil på Iliongränd-sidan. Håll gärna lite extra koll på parkeringarna.

Om du råkar ut för bilinbrott eller skadegörelse så rapportera till Tina med tid och plats. Styrelsen dokumenterar alla incidenter.

2021-04-27