Budget 2023
Styrelsen har haft budgetmöte och vill meddela att föreningens ekonomi är stabil, föreningen har relativt låga lån och god likviditet. Inför 2023 ser vi ökade kostnader för räntor, fjärrvärme och el, liksom högre omkostnader för löpande och planerat underhåll och förvaltning. Styrelsen har därför beslutat om en avgiftshöjning med 4% fr.o.m. 1 januari 2023.