elbilsladdning
Vid styrelsemötet den 15 september beslutades att höja priset för elbilsladdning från den 1 oktober. Nya priset blir 5 kr/kWh. Styrelsen följer elprisutvecklingen och har för avsikt att sänka priset igen om elpriset stabiliseras på en lägre nivå.