Enkät om cykelförråd
Cykelgruppen som tillsattes under den fortsatta stämman i oktober 2021 och som ska utreda behovet av fler cykelparkeringar på djingis, önskar att boende fyller i den här enkäten:

 https://forms.gle/RzKD7LxuJuEZ2LxJ8