extrastämma 31/5
HSB bostadsrättsförening Djingis Khan kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.
Datum/tid: onsdag 31 maj 2023 kl 19.00
Plats: Stora lokalen, Vita Huset, Uardavägen 131
Syftet med stämman är godkännande av föreningsstämmans beslut vid årsstämman den 23 april 2023 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.
Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation.
Beslutet skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra föreningsstämma.
Förslaget till nya stadgar samt styrelsens kommentarer finns att läsa här under länkarna.

Medlem som önskar utskrift av dokumenten kan hämta sådan hos
vicevärd under ordinarie expeditionstid torsdagar 17.30-19.00 eller efter
överenskommelse.

Kallelse och dagordning extrastämma stadgar 2023

Normalstadgarna 2023 Brf Djingis Khan

Styrelsens kommentar till nya normalstadgar 2023