Fjärrvärmeläcka
uppdatering 29/12/2021

Tyvärr så har troligtvis fjärrvärmeläckan funnits under en längre tid, och skadorna är större än väntat, det är vattenånga som har läckt ut och orsakat skada i husen på G-gården. Det är speciellt ett hushåll som är synligt drabbat och fler undersökningar kommer att genomföras i alla husen för att bedömma skadeläget. Kraftringen kommer tillfälligt att fylla hålet med makadam.

27/12/2021

Det har upptäckts ett läckage på fjärrvärmeledningen mellan G-H. Kraftringen har satt upp en avspärrning.