förhandsbesiktning lekplatser
De sista gårdarna K, M och O kommer förhandsbesiktigas idag tisdag 23/5.

Slutbesiktningen för samtliga gårdar är planerad till den 5 juni 2023.

Synpunkter/reklamationer som gårdar skickat in till styrelsen är dokumenterade och vidarebefodrade till Markkompagniet. Om det förekommer fel på lekinstallationer, mattor, sandlådor, sarger, stenläggning eller gräsmattor kommer dessa åtgärdas.