En första titt på lekinstallationer
Lekplatsgruppen har i samarbete med olika leverantörer tagit fram ett urval som kan fungera bra på våra gårdar. De är småskaliga, kräver liten fallskyddsyta och passar in i våra gårdsmiljöer. Dessutom har de god kvalitet och ett rimligt pris.

Vi vill hitta bra lösningar för placeringen av lekinstallationen med sin fallskyddsyta utan att nödvändigtvis behöva genomföra stora förändringar på gårdar som har det lite trångt. Därför har lekinstallationerna olika mått på fallskyddsytorna. Mest yta behövs för en dubbelgunga i träställning, och minst yta kräver en klätterställning.

Urvalet är preliminärt. Före dialogmötena kommer det att skickas ut mer detaljerad information till alla gårdar.

Se urvalet av lekredskap här (PDF)
Mer om lekplatsprojektet

Kontaktperson Christofer Hanson, DjingisLekplats@gmail.com