Frågor om lekplatserna
Det har kommit in en del frågor och synpunkter om lekplatsprojektet sedan informationen om hur projektet fortskrider delades ut i brevlådorna. Arbetsgruppen har nu sammanställt och svarat på frågorna. Läs gruppens svar på frågorna.

Mer om projektet och kontaktuppgifter om det är något du undrar hittar du under Pågående projekt – Lekplatser.