Gårdar och lekutrustning
Publicerad 2021-06-04

Inför enkät om önskemål för lekplatser på gårdarna kan den som vill se hur utrustningen passar på gården med hjälp av bilderna nedan. Skriv ut lekutrustningen och bild för din gård, klipp ut utrustningen och passa in på flygfoto över gården.

Mer om lekplatserna och enkäten

 

Skalenliga ritningar av lekutrustning


Lekutrustning 1

Lekutrustning 2

Lekutrustning 3

 

Gårdsritningar


A-gården

B-gården

C-gården

D-gården

E-gården

F-gården

G-gården

H-gården

I-gården

J-gården

K-gården

L-gården

M-gården

N-gården

O-gården

P-gården

Q-gården

R-gården

S-gården

T-gården