Gårdsritningar och lekutrustning
Inför enkät om önskemål för lekplatser på gårdarna kan den som vill se hur utrustningen passar på gården med hjälp av skalenliga bilder. Skriv ut lekutrustningen och flygfoto för din gård, klipp ut utrustningen och passa in på bild över gården.

Gårdar och lekutrustning

Pågående projekt – lekplatser

Publicerad 2021-06-04