Glöm inte lekplatsenkäten
KOM IHÅG att fylla i enkäten om lekplatsprojektet senast måndag den 14 juni.

Ni kan svara som gård, som enskilt hushåll eller en blandning av båda.

Enkäten kan fyllas i digitalt eller lämnas på papper i Vita Husets brevlåda.

Länk till digital enkät

Pågående projekt – lekplatser

Publicerad 2021-06-11