Guppig framfart
På flera gångbanor på Djingis cyklar cyklister fram i hög fart, och det har kommit in önskemål till styrelsen om att på något sätt minska olycksrisken utanför gårdarnas grindar.

Vi har på försök låtit montera gupp på cykelbanan vid MNOP. Kanske är guppen inte placerade på bästa möjliga plats, men vi prövar oss fram och vi får utvärdera försöket om ett tag.