häckbeskärning och gräsklippning
Styrelsen har för närvarande pausat den årliga växtvandringen och kommer istället att göra punktinsatser och kontakta de boende som har växtlighet som behöver åtgärd. Det kan vara att växtligheten på de inre och yttre disponibla områdena är för hög, för bred, för nära fasaderna, för nära gränsen till grannen, eller sträcker sig ut över grannens område. Styrelsen uppmanar alla att själva se över och sköta sin växtlighet på ett optimalt sätt, och påminner också om att gårdens växtlighet och träd är gårdens ansvar att sköta och beskära. Föreningen beskär fruktträd på gårdarna om gårdarna vill det, som vanligt. Om en är ointresserad av trädgårdsskötsel eller inte har tid så tipsar styrelsen om Veterankraft.se, som kan anlitas till trädgårdstjänster.

Gräset kommer fortsättningsvis klippas på fredagar, så det gäller att ta undan möbler, kompostgaller, leksaker och annat på de yttre disponibla områdena innan varje fredagsmorgon, så att gräsklipparen kan komma fram.

Häckar och övriga buskar kommer att beskäras till den tillåtna maxhöjden 180 cm. Häckar vid gångbanor som korsar/möter annan gångväg kommer också att beskäras ca 2×2 m vid varje hörn till en höjd av 120 cm, så att fri sikt kan uppnås på alla ställen där cyklister/gående riskerar att kollidera. Se mer på kommunens hemsida Häckar och buskage | Lunds kommun