inbrott i förråden Iliongränden
Det har varit inbrott och/eller skadegörelse på dörrar och lås i några förråd på Iliongränden. För att försvåra vid inbrott kan boende sätta brytskydd på förrådsdörren. Boende uppmanas också att ha bostadsrättsförsäkring som tillägg på sin hemförsäkring. Anmäl skadegörelse/inbrott både till polisen och styrelsen.