information byte av elmätare
Kraftringen håller på att byta elmätare till alla lägenheter, elmätarna sitter samlade i elcentralerna som finns nära cykelförråden på varje gård. Ni som boende behöver inte göra någonting när ni får sms om byte av elmätare, Kraftringen har redan tillgång till elcentralerna. Er lägenhet är utan el under de timmar Kraftringen aviserar om.