Inget elskrot i containrarna
Den 23-28 december står det containrar för grovsopor på parkeringarna. Nytt är de speciella burarna för elektronikavfall som också ställs ut. Där ska allt som har sladd, batteri eller ljuskällor läggas.

Släng ingen elektronik i containern!
Det kostar föreningen dryga pengar i straffavgifter. Farligt avfall som kemikalier, färg och olja får inte heller läggas i containern, och inte heller bildäck. Dessa måste boende själva ta till återvinningscentral respektive däckfirma.

Information om containrarna.
Information om återvinning/sopor.