Inget skräp utanför behållarna
Någon har ställt en madrass vid en av återvinningsstationerna. Vaktmästaren har slitit för att skära sönder den så att den ska gå ner i tunnan men madrasser hör inte hemma vid våra återvinningsstationer.
Får det som ska slängas inte plats i behållarna ska du själv se till att det kommer till återvinningscentral. Alternativt får du vänta på containrarna.
Hjälp till att hålla återvinningsstationerna rena ­– du är med och betalar för allt slarv!

Läs mer om återvinning och sopor.