Lekhus till gårdarna
Nu finns det besked på vilka lekhus som gårdarna kan köpa in för sina gårdspengar och som är godkända vid en lekplatsbesiktning. Mejla styrelsen om er gård är intresserad av listan av lekhus.