lekplatsbygget
Markkompaniet, som ska bygga våra lekplatser, meddelar att byggstarten är uppskjuten till v 25 (20 juni). Anledningen är mycket lång leveranstid på lekinstallationerna. Arbetet planeras sedan att pågå som längst till 30 november med semesteruppehåll v 30-32.

I vilken ordning gårdarna byggs kommer att bero på leveransdatum för de olika lekinstallationerna och meddelas närmare byggstart.

Inom kort kommer de gårdar som har valt EcoBase gummi att få välja färg. Mer information om det kommer här på hemsidan.

Mer info och reviderade ritningar för gårdarna B, I, Q och T finns under pågående projekt, lekplatser.