Pågående projekt – lekplatser
20230630

De fel som upptäckts under slutbesiktningen åtgärdas i turordning.

Boende på gårdar som fått nya gummimattor uppmanas att ta väl hand om dem. Det nya mera miljövänliga materialet är mjukare än materialet i de gamla mattorna, så undvik kontakt med vassa föremål som kan göra märken och skada (t ex stolsben). Gummimattan tål att köras på med bobbycars och spark/springcykel. Leksaker, möbler och cyklar ska inte förvaras på ytan, då ytan är en fallyta och saker som står på den kan orsaka skada på den/de som faller.


Turas om att sopa av mattorna när det kommit sand, löv och annan smuts på. Det tar inte lång tid och det blir trevligare lekmiljö för era barn och längre hållbarhet på mattorna.


Här finns beskrivning på hur mattorna ska skötas: skötsel gummimatta


20230524
Slutbesiktning av samtliga gårdar är planerat till den 5 juni 2023.
Gårdar som har upptäckt och anmält fel angående lekinstallationer, sandlådor, sargar, gräsmattor och annat kommer få dessa iordningsställda.

20230131

Markkompaniet bygger nu på S och T och har nästan kommit igenom hela Djingis. Gummiasfalten EcoBase får vänta tills vi får stabilare vårvärme med minst 5 plusgrader hela dygnet. Några av lekinstallationerna kommer att sättas på plats först i samband med att EcoBase läggs. Färdigt att leka är det ännu så länge bara på A, D och F.


Efter att ha anlagt sandlådor och underlag för lekinstallation på hela området kommer Markkompaniet att börja om från A igen och göra mindre arbeten på gårdarna, som att korrigera stenläggning och återställa gräsmattor.


220816
Nu är det snart dags! Lekplatsbygget beräknas komma igång på A-D mot slutet av vecka 33 eller början av vecka 34. Vi ber gårdar som har valt gummiasfalt EcoBase att höra av sig till styrelsen@djingis.se och meddela vilken av de tre färgerna ni önskar. På Uardavägen gäller det gårdarna B, C, E, G och H och på Iliongränden samtliga gårdar. Färgproverna finns att låna vid behov!

Fallskydd_färger

Reviderade ritningar på B, I, Q, T

Gård B reviderad      Gård I reviderad
Gård Q reviderad      Gård T reviderad
220201 Uppdatering om fallskydd och Corkeen
FALLSKYDD PÅ DJINGIS LEKPLATSER_2
REV Kalkyl Corkeen vs gummi + scenarier

Nya ritningar efter feedback från gårdarna i november:  20220126
FFU ritningar A-J
FFU ritningar K-T

Projektet kommer av praktiska och ekonomiska skäl att delas upp i etapp I och etapp II.  Under etapp I blir det lekinstallation och sandlåda. I etapp II hanteras övriga önskemål från gårdarna.
Uppdelningen i två etapper gör projektet enklare att administrera – Djingis har ju 20 gårdar! – och ger också bättre kostnadskontroll. När byggandet av etapp I avslutats har vi överblick över de faktiska kostnaderna och kan bättre se hur vi ska fortsätta. Gårdar som vill gå vidare snabbt och bygga själva kan använda de 20.000 kr som beslutades om vid fortsatt stämma.

Proposition om 20 000 kronor till respektive gårdskassa
Här kan du hitta de regler som togs fram av styrelsen under förra året för användning av dessa pengar. Vill gården ta del av pengarna gäller gången i dokumentet.

20000 till gården

Här kan ni läsa vad som beslutades angående lekplatser under stämman
Protokoll-stämma-2021-10-03-fortsatt-ordinarie-stämma

ALLA GÅRDARS RITNINGAR 2021-11-22
Gård A ÅterkopplingDialog
Gård B ÅterkopplingDialog
Gård C ÅterkopplingDialog
Gård D Återkoppling Dialog
Gård E Återkoppling Dialog
Gård F Återkoppling Dialog
Gård G Återkoppling Dialog
Gård H Återkoppling Dialog
Gård I Återkoppling Dialog
Gård J Återkoppling Dialog
Gård K Återkoppling Dialog
Gård L Återkoppling Dialog
Gård M Återkoppling Dialog
Gård N Återkoppling Dialog
Gård O Återkoppling Dialog
Gård P Återkoppling Dialog
Gård Q Återkoppling Dialog
Gård R Återkoppling Dialog
Gård S Återkoppling Dialog
Gård T Återkoppling Dialog

Djingis Sandlåda

Äldre inlägg om projektet


Är du intresserad av vad som hänt tidigare i lekplatsfrågan så finns äldre inlägg kvar. Här kommer länkar:

Tider för gårdarnas dialogmöten om lekplatserna

Här finns det material som delades ut tillsammans med enkäten:

Broschyr med bilder på lekutrustning (PDF)

Gårdar och lekutrustning

Sammanställning av den enkät som gårdarna svarade på i juni 2021.

Frågor och svar om lekplatsprojektet 2021-02-07

Frågor och svar, med information om träflisexperimentet 2020-10-10

Lilla och stora förslaget från stämman 2020 (PDF)

All information som delades ut inför stämman 2020

Frågor och svar inför stämman 2020

Mer om vad som hände fram tills att lekplatsprojektet pausades 2020 

Utställningsmaterial december 2019