Nu börjar lekplatsbygget på EFGH!

Under den närmaste veckan flyttar Markkompaniet utrustning och material till EFGH. Först kommer gamla lekinstallationer och sandlådor att rivas på samtliga gårdar och sedan börjar nybyggandet. Det kan ta några dagar innan parkeringsplatserna på ABCD blir helt tillgängliga igen.


Markkompaniet har varnat för att en del växtlighet kan behöva tas ner för att de ska kunna utföra arbetet. Det gäller såväl klängväxter som enstaka trädgrenar som växer in i arbetsområdet och över fallskyddsytor.


Projektet ligger efter tidsplanen med ungefär 1,5 vecka. Markkompaniet tar nu in mer personal för att kunna arbeta snabbare. En konsekvens av förseningen blir att gummiasfalten på B och C får vänta. Den kommer istället att läggas samtidigt som gummiasfalten på E, G och H.


Innan färdiga lekplatser kan tas i bruk måste de inspekteras för att säkerställa att de följer reglerna. Vi uppmanar alla boende att respektera kvarvarande avspärrningar i väntan på detta. Vi förstår att barnen är otåliga och försöker få inspektionen gjord så snart som möjligt.