nu börjar lekplatsbygget – plocka undan på gårdarna

Nu börjar bygget!
Nu i veckan rivs alla sarger och gungor på ABCD-gårdarna. Avspärrningar sätts upp, men inga farliga gropar väntas. En mindre grävmaskin och annan utrustning kommer också att tas in på gårdarna, så överliggare vid gårdsentréerna kan behöva lyftas och en del växtlighet kan påverkas.


Vi uppmanar gårdarna att röja undan leksaker, fordon, utemöbler som finns på den gemensamma gårdsytan, dels för att grävmaskinen ska kunna komma fram, dels för att inga grejer ska förstöras.


För ljusslingor uppsatta i träden gäller det här: Markkompaniet bedömer att de kan hänga kvar, men inga garantier lämnas för att de inte fastnar i något och förstörs av en olyckshändelse. I sådana fall kommer föreningen eller Markkompaniet inte att ersätta dem. Är gården mycket rädd om sin ljusslinga kan det vara säkrast att ta ner den.


Istället för på tidigare angivna rutor 1-11 har Markkompaniet nu ställt ut koner på fem p-rutor med början på 21 fram till den omärkta platsen norr om återvinningsstationen. De vill också ha den omärkta platsen vid vändplatsen för placering av en container. Platserna ska användas till byggavfall, material och förvaring av utrustning till bygget. Sina privata fordon (2-4 st) kommer de att parkera på lediga platser på Iliongränden eller EFGH och då givetvis endast under normal arbetstid.


Det kommer att bli trångt på ABCD-parkeringen och vi hoppas att boende som inte kör så ofta kan tänka sig att flytta sina bilar till Iliongränden för att lämna plats till dem som oftare behöver tillgång till sin bil.