nya avgifter 2024
Våra avgifter kommer att höjas med 5% från och med 1/1/2024. Det är främst det höga ränteläget som är orsaken till höjningen som beslutades under styrelsens budgetmöte i oktober.

Även avgifterna för Vita Huset höjs från och med 1/1/2024. Se de nya priserna här.