PÅ GÅNG
Datum: 2023-05-31

Extra stämma kl. 19.00 i Vita Huset för godkännande av nya stadgar, se inlägg.