Pågående projekt – lekplatser
220503 
Lekplatsbygge
Markkompaniet, som ska bygga våra lekplatser, meddelar att byggstarten är uppskjuten till v 25 (20 juni). Anledningen är mycket lång leveranstid på lekinstallationerna. Arbetet planeras sedan att pågå som längst till 30 november med semesteruppehåll v 30-32. I vilken ordning gårdarna byggs kommer att bero på leveransdatum för de olika lekinstallationerna och meddelas närmare byggstart.
Inom kort kommer de gårdar som har valt EcoBase gummi att få välja färg. Mer information om det kommer här på hemsidan.

Reviderade ritningar på B, I, Q, T

Gård B reviderad      Gård I reviderad

Gård Q reviderad      Gård T reviderad

220201 Uppdatering om fallskydd och Corkeen
FALLSKYDD PÅ DJINGIS LEKPLATSER_2

REV Kalkyl Corkeen vs gummi + scenarior

Nya ritningar efter feedback från gårdarna i november:  20220126
FFU ritningar A-J
FFU ritningar K-T

Projektet kommer av praktiska och ekonomiska skäl att delas upp i etapp I och etapp II.  Under etapp I blir det lekinstallation och sandlåda. I etapp II hanteras övriga önskemål från gårdarna.
Uppdelningen i två etapper gör projektet enklare att administrera – Djingis har ju 20 gårdar! – och ger också bättre kostnadskontroll. När byggandet av etapp I avslutats har vi överblick över de faktiska kostnaderna och kan bättre se hur vi ska fortsätta. Gårdar som vill gå vidare snabbt och bygga själva kan använda de 20.000 kr som beslutades om vid fortsatt stämma.

Proposition om 20 000 kronor till respektive gårdskassa
Här kan du hitta de regler som togs fram av styrelsen under förra året för användning av dessa pengar. Vill gården ta del av pengarna gäller gången i dokumentet.

20 000 till gården – användningsområden (PDF)

Här kan ni läsa vad som beslutades angående lekplatser under stämman
Protokoll-stämma-2021-10-03-fortsatt-ordinarie-stämma

ALLA GÅRDARS RITNINGAR 2021-11-22
Gård A ÅterkopplingDialog
Gård B ÅterkopplingDialog
Gård C ÅterkopplingDialog
Gård D Återkoppling Dialog
Gård E Återkoppling Dialog
Gård F Återkoppling Dialog
Gård G Återkoppling Dialog
Gård H Återkoppling Dialog
Gård I Återkoppling Dialog
Gård J Återkoppling Dialog
Gård K Återkoppling Dialog
Gård L Återkoppling Dialog
Gård M Återkoppling Dialog
Gård N Återkoppling Dialog
Gård O Återkoppling Dialog
Gård P Återkoppling Dialog
Gård Q Återkoppling Dialog
Gård R Återkoppling Dialog
Gård S Återkoppling Dialog
Gård T Återkoppling Dialog

Djingis Sandlåda

Äldre inlägg om projektet


Är du intresserad av vad som hänt tidigare i lekplatsfrågan så finns äldre inlägg kvar. Här kommer länkar:

Tider för gårdarnas dialogmöten om lekplatserna

Här finns det material som delades ut tillsammans med enkäten:

Broschyr med bilder på lekutrustning (PDF)

Gårdar och lekutrustning

Sammanställning av den enkät som gårdarna svarade på i juni 2021.

Frågor och svar om lekplatsprojektet 2021-02-07

Frågor och svar, med information om träflisexperimentet 2020-10-10

Lilla och stora förslaget från stämman 2020 (PDF)

All information som delades ut inför stämman 2020

Frågor och svar inför stämman 2020

Mer om vad som hände fram tills att lekplatsprojektet pausades 2020 

Utställningsmaterial december 2019