Pågående projekt – lekplatser
220907
Markkompaniet har gjort en preliminär tidsplanering för arbetet på Djingis. Målet är att de ska bli klara i år, men det är förstås beroende av vädret. Gummiasfalt kan inte läggas om det är kallare än 5 plusgrader.

22 augusti – 30 september: ABCD
3 oktober – 28 oktober: EFGH
31 oktober – 25 november: IJKL
14 november – 31 december: MNOP och QRST

Gummiasfalt EcoBase är tänkt att läggas vid tre olika tillfällen, på ABCD i månadsskiftet september-oktober, på EFGH och IJKL i mitten av november och på MNOP och QRST i mitten av december. HÄR finns instruktioner om skötsel av gummimattorna.

220816
Nu är det snart dags! Lekplatsbygget beräknas komma igång på A-D mot slutet av vecka 33 eller början av vecka 34. Vi ber gårdar som har valt gummiasfalt EcoBase att höra av sig till styrelsen@djingis.se och meddela vilken av de tre färgerna ni önskar. På Uardavägen gäller det gårdarna B, C, E, G och H och på Iliongränden samtliga gårdar. Färgproverna finns att låna vid behov!

Fallskydd_färger

Under byggtiden kommer Markkompaniet att behöva utnyttja sex platser på ABCD-parkeringen (nummer 1-11) till material och utrustning. Platserna kan komma att spärras av i förväg.

Reviderade ritningar på B, I, Q, T
Gård B reviderad      Gård I reviderad
Gård Q reviderad      Gård T reviderad
220201 Uppdatering om fallskydd och Corkeen
FALLSKYDD PÅ DJINGIS LEKPLATSER_2
REV Kalkyl Corkeen vs gummi + scenarior

Nya ritningar efter feedback från gårdarna i november:  20220126
FFU ritningar A-J
FFU ritningar K-T

Projektet kommer av praktiska och ekonomiska skäl att delas upp i etapp I och etapp II.  Under etapp I blir det lekinstallation och sandlåda. I etapp II hanteras övriga önskemål från gårdarna.
Uppdelningen i två etapper gör projektet enklare att administrera – Djingis har ju 20 gårdar! – och ger också bättre kostnadskontroll. När byggandet av etapp I avslutats har vi överblick över de faktiska kostnaderna och kan bättre se hur vi ska fortsätta. Gårdar som vill gå vidare snabbt och bygga själva kan använda de 20.000 kr som beslutades om vid fortsatt stämma.

Proposition om 20 000 kronor till respektive gårdskassa
Här kan du hitta de regler som togs fram av styrelsen under förra året för användning av dessa pengar. Vill gården ta del av pengarna gäller gången i dokumentet.

20000 till gården

Här kan ni läsa vad som beslutades angående lekplatser under stämman
Protokoll-stämma-2021-10-03-fortsatt-ordinarie-stämma

ALLA GÅRDARS RITNINGAR 2021-11-22
Gård A ÅterkopplingDialog
Gård B ÅterkopplingDialog
Gård C ÅterkopplingDialog
Gård D Återkoppling Dialog
Gård E Återkoppling Dialog
Gård F Återkoppling Dialog
Gård G Återkoppling Dialog
Gård H Återkoppling Dialog
Gård I Återkoppling Dialog
Gård J Återkoppling Dialog
Gård K Återkoppling Dialog
Gård L Återkoppling Dialog
Gård M Återkoppling Dialog
Gård N Återkoppling Dialog
Gård O Återkoppling Dialog
Gård P Återkoppling Dialog
Gård Q Återkoppling Dialog
Gård R Återkoppling Dialog
Gård S Återkoppling Dialog
Gård T Återkoppling Dialog

Djingis Sandlåda

Äldre inlägg om projektet


Är du intresserad av vad som hänt tidigare i lekplatsfrågan så finns äldre inlägg kvar. Här kommer länkar:

Tider för gårdarnas dialogmöten om lekplatserna

Här finns det material som delades ut tillsammans med enkäten:

Broschyr med bilder på lekutrustning (PDF)

Gårdar och lekutrustning

Sammanställning av den enkät som gårdarna svarade på i juni 2021.

Frågor och svar om lekplatsprojektet 2021-02-07

Frågor och svar, med information om träflisexperimentet 2020-10-10

Lilla och stora förslaget från stämman 2020 (PDF)

All information som delades ut inför stämman 2020

Frågor och svar inför stämman 2020

Mer om vad som hände fram tills att lekplatsprojektet pausades 2020 

Utställningsmaterial december 2019