Frågor från GR-mötet 16 september
grliten

På GR-mötet den 16 september ställdes frågor om lekplatsprojektet och här besvaras de av arbetsgruppen:

1. Varför kommer inte arbetet med lekplatserna igång?
Gruppens arbete är igång. Det har varit fyra arbetsmöten och det har tagits fram en handlingsplan för hur projektets vidare arbete läggs upp, hur dialogmötena kan se ut och bör förberedas, hur vi får kostnadssäkerhet och landskapsarkitektens uppdragsbeskrivning för vidare arbete.
Dessutom diskuteras tidsplanen.

2. Kan den totala kostnaden med nya arkitekter och lekplatserna komma att bli dyrare än det förra förslaget skulle ha blivit totalt?
Det finns inget som tyder på det och vi eftersträvar att hålla budgeten.

3. Finns det något som hindrar att vi utgår ifrån de gamla ritningarna, alltså dem Afry tog fram, för att slippa börja om från början?
Ritningarna som presenterades för de boende i det gamla förslaget kan inte användas i arbetet eftersom förslaget inte ryms inom den nu minskade budgeten.

Men det finns en del förarbeten som kommer att användas, till exempel detaljerade uppmätningsritningar över samtliga gårdar och en skalenlig drönarbild över området som togs fram under det tidigare arbetet.

4. Behövs det fler medlemmar i Lekplatsgruppen?
Inte just nu. Vi kommer snabbare framåt i en mindre grupp, det är lättare att kommunicera. Men lite längre framåt kommer vi väldigt gärna att ta emot hjälp!

5. Hur gick det med försöket med träflis?
Det köptes tre kubikmeter träflis från Lekplats.se och lades ut under gungställningen på L-gården i sex veckor. På gården bor 13 katter. Kattbajskontrollen resulterade i genomsnittligt 2,7 högar per vecka.

Reaktionerna på träflisen var följande:
– Det luktar gott, som i skogen.
– Det luktar kattpiss.
– Akustiken är skön, träflis sväljer ljud.
– Den är sticksig under fötterna.
– Den är rolig att leka med.
– Man behöver städa runtom ytan, för barnen leker med den.
– Flyger den omkring i blåsten? Svar: Nej, den ligger kvar.
– Behöver man byta ut den regelbundet? Svar: Efter ett år fyller man på, för den komprimeras lite första året. Sen ska den hålla i många år. Men man kan byta ut den, den kostar ca 300 kronor per kubikmeter utan frakt.

flis