Inför stämman
Nu har informationen som behövs inför stämman landat i allas brevlådor. Stämman hålls precis som förra året genom poströstning. Mer om detta finns i de papper som delats ut:

  • - Kallelse till ordinarie föreningsstämma

  • - Information till medlemmarna inför stämma som genomförs med enbart poströstning

  • - Formulär för poströstning

  • - Redogörelse för valberedningens arbete

  • - Motioner

  • - Motionssvar från styrelsen

  • - Årsredovisning 2020


Har du frågor inför stämman så går det bra att skriva till styrelsen@djingis.se. Svar kommer att läggas ut på hemsidan efter hand.

Uppdaterad senast 2021-06-03