Parkslide och gräsklippning
Nu är det en bra tid att dra upp parkslide, innan de nya skotten blir för stora. Parkslide slängs i brännbart avfall, inte i det vanliga trädgårdsavfallet.

Gräsklippning utförs enligt avtal med SBC varje tisdag under sommarhalvåret. Om ni vill ha era yttre disponibla områden klippta måste ni se till att det inte står/ligger grejer/leksaker/möbler/kompostgaller/krukor/plastpooler i vägen där gräsklipparen ska fram. Om ni INTE vill ha något område klippt, sätt ut en stol eller något på tisdagar så kommer området inte klippas. Då är det ni som boende som ansvarar för vårdnaden.