Pengar till hobbyrummen
Varje hobbyrum får efter beslut i styrelsen 1 000 kronor per år för inköp och upprustning. Det gäller inte för verktyg utan saker som hyllor, brandsläckare, skruvstäd och liknande.

Vid inköp ska hobbyrumsansvarig fylla i en blankett hos Tina samt lämna kopia på kvitto.