Protokoll från årsstämman
Nu har protokollet från årsstämman 202204024 kommit. Finns att läsa under protokoll