Radonmätning på Ilion
Vår vaktmästare Issa går nu runt på Iliongränden för att lägga ut radonpuckar i utvalda lägenheter. Radonmätning görs med jämna mellanrum. Puckarna som placeras ut kommer att ligga i minst två månader i lägenheterna och sedan samlas in för analys.

Kontakta styrelsen om du har några frågor.