radonmätning
Vaktmästaren Issa kommer gå runt nästa vecka och dela ut 50 radondosor till hushåll som inte mätt radonhalten de senaste åren på A B C D E gårdarna. Dosorna ska ligga plant på en hylla eller liknande, en på ovanvåningen och en på bottenvåningen. Mätning ska pågå minst 2 månader mellan 1 okt till 30 april. Efter mätning samlas dosorna in och skickas till radonova för avläsning. Vid förra mätningen låg alla lägenheter långt under gränsvärdet på 200 Bq/m³, de flesta låg mellan 20-30 Bq/m³.

HÄR kan en läsa mer om radon.