radonmätning
Nu är det dags för radonmätning i sex lägenheter på gårdarna A-L. Vaktmästaren Issa kommer och lämnar radonpuckarna som ska ligga kvar under två månader, en på varje våning. När tiden har gått kommer han samla in dem igen.