Resultat av stämman
Resultatet från årsstämman på Djingis var svårtolkat och krävde genomgång av HSB:s jurister.

129 röstberättigade deltog i poströstningen. Dagordningens punkter 1-15 gick igenom med stor majoritet. Det innebär att årsredovisningen är godkänd och att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Även punkterna med val av valberedning och revisorer är klara, liksom ersättning för styrelse, valberedning och revisorer.

 

FORTSATT STÄMMA PÅ DJINGIS


32 boende röstade för fortsatt stämma på punkten 16: val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. Lika många röstade också för att suppleantvalet ska tas på fortsatt stämma.

Vad gäller val av styrelseledamöter fick valberedningens förslag 78 röster och Djingis har därmed fått en ny styrelse. Invalda ledamöter är Lina Brunestam, Helene Degerman, Jenny Nilsson och Bert Sjögren.

Även styrelsens proposition om 20 000 kr till gårdarna ska anstå till en fortsatt stämma, liksom några motioner:

B om lekplatser, C om arbetsordning i styrelsen, D om styrelsemedlemmars hemvist, E om medlemskapskrav för styrelsemedlemmar, J2 och J3 om torget vid Vita huset, L om cykelförråd, M om expert för husens skick, S om besiktning av underhållsarbete och T om tidsbegränsningar av styrelseuppdrag.

Att lekplatsprojektet inte fick ny budget kan tyvärr komma att försena projektet.

Besked om datum och form för fortsatt stämma kommer i augusti. I skrivande stund avråder HSB fortfarande från att hålla fysiska stämmor.

Vi tackar Stefan Aguayo, Måns Bruun, Maria Leonora och Anna Nilsson, som har lämnat styrelsen i samband med stämman.

Publicerat 2021-06-16