Sommarjobb
Föreningens strävan är att erbjuda sommarjobb åt så många av Djingis Khans ungdomar som möjligt. Arbetsperioden är en vecka per ungdom.

1. Sökande måste ha fyllt 15 år senast den dag hans/hennes arbetsvecka börjar, och får inte ha fyllt 19 före arbetsveckans slut.

2. Sökande ska ha minst en förälder som är skriven på Djingis Khan. Endast en ungdom per hushåll får jobb varje år. Syskon som vill arbeta samma år kan dela på en vecka. Två syskon med föräldrar i två olika lägenheter på Djingis kan få varsitt jobb.

3. Jobben fördelas i åldersordning med 15-åringar först och 19-åringar sist. Ungdomar som inte tidigare har arbetat på Djingis har företräde.

4. Ansökan ska skickas till vicevärden, via e-post eller som ett brev i lådan på Vita Huset, senast den 31 mars. Ange fullständigt namn, adress, personnummer och vilken/vilka veckor du kan arbeta, samt om du tidigare haft sommarjobb på Djingis. Syskon som vill dela på ett jobb skickar en gemensam ansökan.