Status- och elsäkerhetskontroller på området

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Inom kort kommer så kallade status- och elsäkerhetskontroller att påbörjas på Djingis. Kontrollerna omfattar sådant som föreningen har underhållsansvar för inne i lägenheterna: el, vatten, värme och ventilation. Många föreningar genomför regelbundet sådana, men det har tidigare aldrig gjorts på Djingis.
En specialutbildad kontrollant kommer att göra ett personligt besök i varje lägenhet och fylla i ett protokoll, där eventuella behov av åtgärder anges. Lägenhetsinnehavaren får en kopia och föreningen en. Vad som kontrolleras och hur protokollet kan se ut kan ni se här;  Protokoll statuskontroll
Det är Riksbyggen som har fått styrelsens uppdrag att under åren 2023-25 kontrollera samtliga lägenheter. Årets kontroller påbörjas den 31 oktober och pågår till 13 december och omfattar lägenhetsnummer 1-105, alltså Iliongränden 2-210.
Alla som berörs av årets kontroll får ett brev från Riksbyggen med information om dag och ungefärlig tid för den egna lägenheten. Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan nyckel lämnas till grannen eller till Tina.
För er som lägenhetsinnehavare är kontrollen ett bra sätt att få kunskap om eventuella brister i er lägenhet innan de leder till allvarliga problem. Allt som kan förebyggas eller upptäckas i ett tidigt skede kommer att ge lägre kostnader även för er. Fel som enligt stadgarna är föreningens ansvar står föreningen givetvis för att åtgärda. För åtgärd av fel som faller inom bostadsrättsinnehavarens ansvar får ni en lista med förslag på hantverkare som föreningen har goda erfarenheter av.
Enligt Bostadsrättslagen och stadgarna har föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för denna typ av åtgärd. Vi förstår om ni har många frågor om detta och ni är välkomna att mejla dem till styrelsen och Tina.