Styrelsen ber om hjälp med posten!
Vi har blivit kontaktade av PostNord som meddelar att de inte längre kan dela ut post till Djingis alla brevlådor. Den ökade e-handeln har medfört fler och tyngre paket som de behöver motorfordon för att kunna dela ut. De har meddelat att de inte kommer fortsätta dela ut post till fots som tidigare.

PostNord har föreslagit att nya postlådor placeras vid vändzonerna på parkeringsplatserna.
Rent spontant tänker vi att det är en dålig idé, både ur tillgänglighets- och säkerhetssynpunkt, då vi ju upplevt skadegörelse på parkeringsplatserna. Vi behöver kontakta PostNord snarast för att påbörja en dialog kring detta. Vi behöver också fundera över vilka alternativ som vi tycker är acceptabla för oss och som vi kan föreslå PostNord.

Här kan ni läsa om senast Postnord inte ville dela ut vår post i våra postlådor och hur djingis löste det då: Poststriden

Klicka på länkarna nedan för att se Postnords brev och förslag, och exempel på hur samlade postlådor kan se ut.

BREV från Postnord

HÄR skulle postlådorna placeras

Exempel hos andra föreningar och samfälligheter Postnord

Styrelsen efterlyser personer som vill engagera sig i detta och jobba fram en lösning. Vill du vara med i denna viktiga post-grupp, kontakta styrelsen@djingis.se