tidsplan lekplatsbygget
Markkompaniet har gjort en preliminär tidsplanering för arbetet på Djingis. Målet är att de ska bli klara i år, men det är förstås beroende av vädret. Gummiasfalt kan inte läggas om det är kallare än 5 plusgrader.

22 augusti – 30 september: ABCD
3 oktober – 28 oktober: EFGH
31 oktober – 25 november: IJKL
14 november – 31 december: MNOP och QRST

Gummiasfalt EcoBase är tänkt att läggas vid tre olika tillfällen, på ABCD i månadsskiftet september-oktober, på EFGH och IJKL i mitten av november och på MNOP och QRST i mitten av december.

Vi har fått frågor om hur EcoBase-materialet ska skötas i framtiden. HÄR finns en skötselinstruktion vi har fått från tillverkaren.