Uppgrävd cykelbana
Cykelbanan utanför D-gården har grävts upp eftersom en läcka i värmesystemet har hittats på platsen. Tyvärr måste gropen vara öppen till efter påsk medan vidare utredning görs. Styrelsen beklagar besväret detta medför. Uppmana gärna era barn att inte cykla ned för trappan vid platsen, det kan vara farligt.