Valberedningen och stämman
Det har kommit frågor om nomineringar och valberedningens arbete inför stämman. Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och är vald av årsstämman. Dess uppgift är att säkerställa att föreningen har en fungerande styrelse. Styrelsen har således inte mandat att varken styra eller påverka valberedningens arbete.


2021-06-01