Värmemätning pågår
För att ta reda på status på föreningens värmeanläggningen har vi anlitat Kraftringen att utföra loggning av rumstemperaturen i ett antal lägenheter under december och januari.

Kraftringen kommer i början av december att kontakta de lägenhetsinnehavare där loggning ska utföras. Loggningen sker genom att en liten dosa som mäter temperaturen, placeras i hallen 1-1,5 m över golv där den ska ligga under hela mätperioden. Alla radiatorer (element) ska var på för full värme under hela mätperioden. Om man känner att inte alla radiatorerna kan vara på för fullt under mätperioden för att det då skulle bli för varmt, så vänligen meddela Kraftringen när de kontaktar er. Kraftringen kommer då att välja annan lägenhet att utföra loggning i. Efter utförd loggning kommer dosorna att samlas in.

Läs mer om energiprojektet.